Home / Články
Články
Mezinárodní laboratoř ILAB RFID VŠB–Technická univerzita Ostrava společně se sdružením GS1 Czech Republic a s odborným nakladatelstvím Sdělovací technika Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci RFID Future Morava s podtitulem „Přínosy technologií RFID a RTLS v průmyslu a logistice“, která se bude konat 9. listopadu 2011 v prostorách VŠB - Techni...
Středa, 12 Říjen 2011 00:00

Údaje o tržbách za rok 2010

Organizace GS1 Czech Republic zahájila intenzívní spolupráci sLogistickou akademií, a to nejen na poli odborném, ale i voblasti edukativní. Díky této spolupráci otevřela Logistická akademie své kurzy i zájemcům zČech....
Více než 50 vedoucích pracovníků zobchodních řetězců a výrobních a logistických společností se vpolovině září sešlo na semináři, pořádaném Česko-Slovenskou iniciativou ECR, aby se informovali a prodiskutovali nové trendy voblasti řízení dodavatelského řetězce. Akce byla pořádána pod záštitou organizace GS1 Czech Republic a Svazu obchodu a cestovníh...
Seminářspolečně s GS1 Czech Republic pořádá Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky J. E. Purkyně, Centrum Biomedicínské Informatiky a sdružení HL7 Česká republika. Uskuteční sedne 13. října 2011 v Lékařském domě v Praze od 9:00 do 14:30. Přednášky se dotknou problematiky identifikace pacienta, vícenásobného zadávání dat, real...
Pondělí, 19 Září 2011 00:00

ApplStream verze 5 a nové funkce

 • Co je nového v této verzi...

Vážený zákazníci, uživatelé Oracle E-Business Suite, ohlašujeme vydání nové verze 5 portálu ApplStream®. Výraznými kroky ke zlepšení, jsme přispěli k vyššímu komfortu práce se zobrazenými daty v portálu ApplStream®.

 

 • CUT funkce, podržení až 3 prvních sloupců reportu na obrazovce. 

Tato funkce Vám umožní v případě širokého reportu o více sloupcích podržet první sloupce se základní entitou stále na obrazovce a rolovat data zprava do leva tak, že stále vidíte první sloupce.


 


 • SDU funkce (Storage Data User), uložení vlastních dat.

Uložení dat do lokální uživatelské oblasti a kdykoliv se k nim v budoucnu vracet bez nutnosti obtěžovat databázi. Tato funkce urychlí přístup k informacím, o kterých víte, že se často neaktualizují a nevadí nám, že nejsou on-line.


 

 

 • Generátor grafu

Standardní funkcí se stává generátor grafu, z dat které právě vidíte na obrazovce. Jednoduchým kliknutím na ikonu a zvolením základních parametrů pro graf se okamžitě generuje přehledný zvolený typ grafu. Takto nastavený pohled lze standardní funkcí uložit do „Oblíbených“ a mít jej stále k dispozici.

 

 

 • Sumarizace v horizontálních modulech

Od verze 5 mají možnost uživatelé sumarizovat data i v horizontálních modulech. Do této doby, byla možnost sumarizace dat výhradně ve všech standardních vertikálních modulech. Upravili jsme technologii v horizontálních modulech a uvolnili tak globální používání této funkce.

 

 

 •  Rozpočty BPL kalkulace hodnot – v modulu BPL Plánování rozpočtů je od nové verze k dispozici funkce pro automatickou kalkulaci rozpočtované hodnoty. Rozpočtová hodnota může být kalkulována z několika různých vstupních hodnot, které jsou zadávány několika způsoby:

     1. ručně
     2. automaticky SQL dotazem z databáze
     3. výpočtem kombinací bodu 1. a. 2.

Tato funkce je vhodná i pro navýšení stávajících rozpočtových hodnot plánu o definovaný koeficient.
 •  SUB položka účtu – další novou funkcí v modulu Rozpočty je vytvoření SUB položky účtu, která umožňuje do definovaného syntetického, nebo analytického účtu sloučit několik dalších reálných účtů.
 • Ostatní – Logické rozdělení ikon na liště, odhlášení (logout)

Aktivní ikony – akce se provede kliknutím na ikonu.
Sekvenční ikony – nastavení ikony do požadovaného módu a kliknutím na „Hledat“ se provede akce.
Filtry – v některých modulech se automaticky aktivují pole.
Kliknutím na název „Uživatel“ ve formuláři se odhlásíte z aplikace

 

 

 ...

Neděle, 28 Srpen 2011 00:00

AEGON implementoval BPL s Oracle EBS

AEGON Pojišťovna a AEGON Penzijní fond, implementovali ApplStream® BPL – Plánování finančních rozpočtů s ORACLE E-Business Suite.

Společnosti koncernu AEGON v České republice letos rozšířily stávající spolupráci se společností ATTEYA Group, ve využívání portálu ApplStream® o modul BPL – Plánování finančních rozpočtů.

Výchozím stavem v plánování finančních rozpočtů a následného řízení výnosů a nákladů v AEGONu bylo používání téměř výhradně prostředí MS Excel a centralizace plánování v úseku finančního controllingu.

Podklady k plánu s pojistně-technickými daty byly dodávány do controllingu pojistnými matematiky a plány nákladů na prodej a administrativních nákladů byly primárně sestavovány odpovědnými manažery, vlastníky nákladových středisek, a v controllingu poté sumarizovány do formy reportingu požadovaného koncernem. Pro potřebu zachování správnosti vkládaných dat během celého procesu byla nutná implementace a sledování řady kontrolních prvků během celého procesu. Vzhledem k systému práce s plány – tvorba základního plánu na podzim předchozího obchodního roku plus, až čtyři jeho možná zpřesnění při ukončených běžných čtvrtletích – čerpal stávající proces ne nevýznamnou část fondu pracovní doby finančních controllerů, a to i s přihlédnutím k pravidelnému vyhodnocování plánů a poskytování zpětné vazby jak odpovědným manažerům, tak top managementu.

Toto řešení bylo přiměřené prvním rokům fungování obou společností, a to zejména z ekonomických důvodů. Významný podíl manuální práce controllera v procesu sestavování plánů a jejich následného vyhodnocování však postupem času představoval limity v dalších jeho aktivitách. Požadavek na automatizaci a zefektivnění procesu plánování a řízení nákladů a výnosů se stal aktuálním.
V roce 2010 představený modul BPL – Plánování finančních rozpočtů společností ATTEYA Group se jevil jako vhodné řešení. Přivítali jsme rovněž možnost diskuse a sdělení praktických zkušeností s tímto modulem se zástupci společnosti KOMTERM, kteří modul již implementovali. Nyní po úvodním zaškolení definujeme plány a připravujeme je pro finanční rok 2012. I když zatím nemáme praktickou zkušenost, přidanou hodnotou jsou zejména:

 • přímá návaznost rozpočtované položky na definovanou část účetního řetězce,
 • propojení horizontálního a vertikálního pohledu na plán v míře potřebného detailu (rozpočtovaná položka a relevantní nákladové středisko) i sumarizace (přehled všech položek a nákladových středisek),
 • definice a vymezení sledovaných období pro účely zadávání i následného vyhodnocování,
 • jednoznačné vymezení přístupových práv (víceúrovňové) a odpovědností v rámci procesu plánování a řízení nákladů,
 • transparentnost při schvalování plánů a možnost verzování plánů,
 • snazší monitorování a řízení nákladů a výnosů v reportech přizpůsobených potřebám jednotlivých uživatelů – vlastníci rozpočtu, finanční controlling, management.


I když před námi při přípravě plánu na rok 2012 je hodně práce, věříme, že tato investice znamená posun dopředu v systematizaci procesů a zlepšení kontrolního prostředí obou společností. O následné praktické zkušenosti se v budoucnu rádi podělíme.

Leona Bláhová
finanční ředitelka a členka představenstva AEGON Pojišťovna, a.s. a AEGON Penzijní fond, a.s.

...
Kolín nad Rýnem, Německo, 17. srpna 2011: Nová vlastnická struktura SA2 Worldsync GmbH přinese rozvoj inovací, globální dosah a investice do Mobile Commerce....

Poslední komentáře

Není dostupný žádný obrázek.

Z Facebooku

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com