Home / Články / Z atteya.net
Z atteya.net
Úterý, 27 Červenec 2010 21:17

ApplStream pro FEZKO Thierry a.s.

Efektivní reporting z "velkého" ERP Oracle E-Business Suite. Ve společnosti FEZKO Thierry ukončili 1. 11. 2008 implementaci informačního systému Oracle E-Business Suite, který dnes zasahuje do všech oblastí společnosti a to od prodeje, TPV, výroby, řízení projektů přes finance, až po logistiku a sklady. Stávající reportovací nástroje nebyly příliš efektivní a každé jejich přizpůsobení bylo velice finančně nákladné. Změna musela přijít Tvorba reportů v novém informačním systému Oracle EBS byla velmi zdlouhavá a nákladná. Reporty byly velmi jednoúčelové a každá nová varianta, nebo změna existujícího reportu vyžadovala neakceptovatelné náklady, říká vedoucí informatiky Radim Juchelka. Potřebovali jsme nástroj pro rychlý, koncepční a operativní reporting a pro uživatelské vytváření libovolných variant reportů bez nutnosti nákladného programování nových sestav. Proč právě společnost ATTEYA Group s jejich nástrojem? ApplStream® nám pomohl vyřešit krizovou situaci v oblasti reportingu z nového ERP systému na konci implementace a uvedení do produktivního provozu. Nepoužitelnost tzv. standardních sestav v…
Pondělí, 28 Únor 2011 08:20

Plánování finančních rozpočtů

ApplStream® BPL pro plánování financí ve společnosti KOMTERM integrovaný s Oracle E-Business Suite. Po zkušenostech s plánováním pro rok 2010, kdy se ukázalo, že stávající systém v dané podobě nevyhovuje, se začalo v naší společnosti uvažovat o nové podobě plánování. Zadání od vedení společnosti znělo: zajistit jednotný systém pro zadávání plánu s jednotnou strukturou pro všechny společnosti.   „Na stole byly dvě varianty“. •    Zainvestovat do stávajícího manažerského systému, který sloužil pro reportování výsledků hospodaření a pro plánování. Vzhledem k malému množství licencí sloužil pouze týmu controlingu. Oddělení controlingu shromažďovalo podklady od jednotlivých zodpovědných osob v MS Excel a pak je do tohoto systému ručně „přeťukávalo“. Investice by byla zaměřena do technologie systému, aby bylo možné ho zpřístupnit širšímu okruhu zaměstnanců. •    Plánovat přímo v jednotlivých modulech našeho informačního systému Oracle EBS bez nutnosti dalších investic. Překážkou tohoto řešení byla nutnost naučit jednotlivé uživatele až čtyři různé postupy pro zadání…
Čtvrtek, 12 Srpen 2010 02:00

České aerolinie pro jednotný reporting

České aerolinie implementují ApplStream® pro reporting z Oracle E-Business Suite. Kompletní pokrytí finančních modulů a konfigurace modulu Žádanky pro ČSA garantuje sofistikované řešení a jednotné prostředí reportingu pro všechny uživatele.      ...
Neděle, 28 Srpen 2011 00:00

AEGON implementoval BPL s Oracle EBS

AEGON Pojišťovna a AEGON Penzijní fond, implementovali ApplStream® BPL – Plánování finančních rozpočtů s ORACLE E-Business Suite. Společnosti koncernu AEGON v České republice letos rozšířily stávající spolupráci se společností ATTEYA Group, ve využívání portálu ApplStream® o modul BPL – Plánování finančních rozpočtů. Výchozím stavem v plánování finančních rozpočtů a následného řízení výnosů a nákladů v AEGONu bylo používání téměř výhradně prostředí MS Excel a centralizace plánování v úseku finančního controllingu. Podklady k plánu s pojistně-technickými daty byly dodávány do controllingu pojistnými matematiky a plány nákladů na prodej a administrativních nákladů byly primárně sestavovány odpovědnými manažery, vlastníky nákladových středisek, a v controllingu poté sumarizovány do formy reportingu požadovaného koncernem. Pro potřebu zachování správnosti vkládaných dat během celého procesu byla nutná implementace a sledování řady kontrolních prvků během celého procesu. Vzhledem k systému práce s plány – tvorba základního plánu na podzim předchozího obchodního roku plus, až čtyři jeho možná zpřesnění při ukončených běžných čtvrtletích – čerpal stávající proces…
Středa, 14 Prosinec 2011 22:28

Tagit Letiště Ostrava

Společnost ATTEYA Group ve spolupráci se svým partnerem firmou ACCESS GRANTED dodala systém Tagit pro Letiště Ostrava. Tagit zajišťuje na letišti evidenci průjezdů automobilů a průchodů osob do areálu a z areálu letiště. Systém je bezkontaktní a jeho dosah je až 8 metrů při zachycení přijíždějícího automobilu a lze jej nastavit i na automatické otevírání závory. Vizuálně informuje o možných nepovolených průchodech. V současné době se připravuje integrace informací ze systému Tagit do interního informačního systému, tyto informace budou doplňovat stávající databázi bezpečnostní aplikace letiště. Tímto krokem letiště posílilo evidenci a bezpečnost perimetru u vstupních bran do areálu. ...

Poslední komentáře

Není dostupný žádný obrázek.

Z Facebooku

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com